На открито заседание днес Конституционният съд ще се произнесе по законността на "Обединена македонска организация (ОМО) "Илинден" - партия за икономическо развитие и интеграция на населението (ПИРИН)", чиято регистрация беше обнародвана в 16 брой на "Държавен вестник" от 1999 година. Делото по легитимността на ОМО беше образувано по искане на 61 депутати.