Президентът на Република България Петър Стоянов ще връчи орден “Стара планина” – първа и втора степен, на 13 бележити български творци, учени и спортистил Събитието ще се състои от 10.30 часа.

На основание на член 98, точка 8 от Конституцията на Република България, държавният глава с укази постанови с най-високото българско отличие да бъдат наградени:

проф. Александър Монов – награден с орден “Стара планина” – първа степен, за изключителния му принос за развитието на медицината в България и по повод 80 години от рождението му;

Блага Димитрова – наградена с орден “Стара планина” – първа степен, за изключителните й постижения в областта на поезията и белетристиката и по повод 80 години от рождението й;

Валя Балканска – наградена с орден “Стара планина” – първа степен, за изключителните й постижения в областта на певческото изкуство и по повод 60 години от рождението й. Венцеслав Янков – награден с орден “Стара планина” – първа степен, за извънредно големия му принос към българското музикално изкуство /орденът ще му бъде връчен по дипломатически път/; Георги Янакиев – награден с орден “Стара планина” – втора степен, за изключителния му принос за развитието на българския спорт и по повод 60 години от рождението му; Донка Паприкова – наградена с орден “Стара планина” – втора степен, за всеотдайната й благотворителност и за изключителните й заслуги към българското общество в областта на социалното подпомагане; Крум Дерменджиев – бележит български скулптор, награден с орден “Стара планина” – първа степен, за цялостния му принос към българската култура и по повод 85 години от рождението му. Любен Гайдаров – награден с орден “Стара планина” – първа степен, за извънредно големите му заслуги за развитието на българското изобразително изкуство и по повод 95 години от рождението му; проф. д-р Миладин Апостолов – награден с орден “Стара планина” – първа степен, за извънредно големите му заслуги в областта на медицината и по повод 70 години от рождението му; Пюзант Касабян – награден с орден “Стара планина” – втора степен, за изключителния му принос за развитието на българския спорт и по повод 60 години от рождението му. Стоянка Мутафова – наградена с орден “Стара планина” – първа степен, за изключителните й постижения в областта на българското кино и театър и по повод 80 години от рождението й; Таня Масалитинова – наградена с орден “Стара планина” – първа степен, за изключителния й принос към българското театрално изкуство и по повод 80 години от рождението й; Христо Христов – награден с орден “Стара планина” – първа степен, за извънредно големите му постижения в областта на българското изобразително изкуство и по повод 70 години от рождението му.