Андреев, Стоян Вълчев Директор на Националния център за стратегически изследвания Роден: 15 май 1934 год. в с.Пъдарево, Бургаска област Образование: Завършва Военно авиационно училище през 1955 год.През 1963 год. завършва академичен курс по автоматизация на армията. Завършил е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Физика”, а през 1975 год. – Варшавската военна академия “Я. Домбровски”. Научни степени и звания: Доктор на техническите науки от 1975 год., ст. научен сътрудник. Професионален опит: От 1975 до 1979 год. е директор на научен институт към МНО; 1981 год. – заместник председател на Комитет по наука; 1986 – 1987 год. – заместник министър на науката и висшето образование; 1990-1994 год. – съветник по националната сигурност на президента Жельо Желев; От 1994 год. е директор на Национален център за стратегически изследвания. Езикова подготовка: Владее френски, руски и полски език. Семейно положение: Женен, с две деца