Висшият институт за подготовка на офицери и научно изследователска дейност за нуждите на МВР (ВИПОНД) ще се преобразува в Академия на МВР, решиха депутатите на днешното си редовно заседание.

За да може да отговаря на закона за висшето образование в дейността на академията ще бъдат включени 3 нови специалности – “Държава и право”, “Строителство” и “Обществознание”, за които ще се дават образователните степени бакалавър, магистър и научната степен доктор.

Депутатите приеха предложението на председателя на Народното събрание Огнян Герджиков студентите и курсантите, изучаващи “Държава и право” да придобиват само образователната степен бакалавър. Така завършващите тази специалност няма да имат правоспособност да упражняват юридическата професия.

Според Герджиков, даването на магистърска степен може да засили девалвацията на юридическото образование у нас.

Съгласно изискванията на закона за висшето образование, в срок от 5 години, считано от акта за преобразуване, ВИПОНД трябва да заяви в Националната агенция за оценяване и акредитация искане за институционална акредитация.