От месечни помощи за деца през април 2007 г. ще бъдат лишени 9455 семейства, като 10 251 ученици от тези семейства са допуснали 5 неизвинени отсъствия през март.

Най-много са санкционираните семейства в областите Пловдив (759), Благоевград (712), Пазарджик и Варна (по 651). Най-малко в областите Кюстендил (47) и Габрово (64), сочи мониторинг на Агенцията за социално подпомагане.

В София-град учениците с 5 неизвинени отсъствия за март са 440, а санкционираните семейства - 401, съобщават от пресцентъра на МТСП.

През март 2007 г. санкционираните семейства, които получават месечни помощи за деца, общо за страната бяха 7473, като 8052 ученици от тези семейства са допуснали 5 неизвинени отсъствия през февруари т.г.