Успешно приключи програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" за 2010 г, съобщиха от Българския червен кръст. Прилагането й се осъществи от Държавен фонд - Разплащателната агенция, а на БЧК като партньор бе възложено раздаването на продуктите.

В рамките на три транша в 26 склада на БЧК бяха доставени общо 10 003 000 кг. хранителни продукти - брашно, захар, ориз, спагети, макарони и бисквити. Разкрити бяха общи 303 раздавателни пункта, в които бенефициентите получаваха полагащите им се количества продукти.

Подлежащите на подпомагане лица бяха определени с Наредба №18 на Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, а поименните списъци бяха изготвени  от Агенцията за социално подпомагане.

В тях намериха място бенефициенти, които са получавали енергийни помощи от държавата в периода 2009/2010 година.

На над 230 000 социално слаби лица бяха раздадени общо 8 894 000 кг продукти, като всеки един бенефициент, явил се в раздавателните пунктове на   БЧК  или посетен от доброволец на организацията, получи  общо по 38,4 кг. хранителни продукти.

Останалите 1 109 000 кг продукти бяха раздадени на социални заведения и държавни психиатрични болници, по предварително одобрен от Държавен фонд „Земеделие" списък.