1400 дружества получиха разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение, съобщават от Националната агенция за приходите.

Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, се разрешава с част от постъпленията по тях да извършват неотложни плащания, като заплати на персонала, плащания към доставчици и т.н., а друга част отиват за погасяване на данъци и осигурителни вноски.

От Плиходната агенция напомнят, че от 21 май се възобновяват изпълнителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително провеждането на публични търгове, както и образуването на нови изпълнителни дела.