23 нови изследователски проекта ще получат финансиране от ЕС в размер на 128 милиона евро. Финансирането е по програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

В спусъка за финансиране участват 347 научноизследователски екипа от 40 държави, в това число 34 участници от 16 държави извън ЕС. Финансирането ще даде възможност на изследователите да намерят решение за справяне с пандемията.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта заяви, че извънредното финансиране по линия на "Хоризонт 2020" ще даде възможност на изследователите бързо да разработят решения заедно с пациентите, здравните работници, болниците, местните общности и предприятията, предназначени за тях. Резултатите ще им помогнат да се справят по-добре и да се преборят със заразяването с коронавирус.