293 фалшиви български банкноти са задържани в Националния център за анализ на БНБ за периода януари-март 2019 г., показва Прегледът на емисионно-касовата дейност на централната ни банка за посочения период.

Относителният дял на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 2019 г. възлиза на 0.000065%.

Най-голям дял на неистинските български банкноти е с номинал 20 лева (52,22% или общо 153). С по-малко дялове са 10 (84 броя) и 50 лева (46 броя). Задържани са и по четири фалшиви банкноти съответно от 5 и от 100 лева и два броя от 2 лева.

Хванати са общо 83 броя неистински български разменни монети, от които 8 броя от 2 лева, 19 броя от 1 лев и 56 броя от 50 стотинки.

През първото тримесечие в БНБ са регистрирани и задържани 1254 броя фалшиво евро (154 от тях циркулирали в парично обращение), 297 броя щатски долари (197 в парично обращение) и 67 броя от други чуждестранни валути.

Към 31 март 2019 г. общо парите в обращение са били 16 855.9 милиона лева. За сравнение през същия период преди година са били 15 247.4 милиона. През 2014 г. са били под 10 000 милиона лева, тоест за пет години са нараснали до близо 17 000 милиона лева.