Окончателното решение на Върховния касационен съд за Божидар Димитров е 30 години "лишаване от свобода".

С присъда на Софийския градски съд Божидар Димитров бе признат за виновен в извършването на престъплението, извършено по особено жесток и мъчителен начин.

Делото започна през 2018 година след убийството в столичния квартал "Свобода" и стана известно заради системния тормоз и домашно насилие, което е упражнявано върху жертвата и на което не са реагирали нито близки, нито съседи.

В решението си касационните съдии заявяват, че "инкриминираното деяние на подсъдимия Димитров се явява като логичен завършек на упражнявания във времето над пострадалата продължителен системен физически и психически тормоз, с който тя не е успяла да се справи поради интелектуалния ú дефицит и манипулируемост, както и заради нехайството на близките ú и тромавостта в действията на съответните държавни институции за социална защита на такива лица. Подобни насилнически прояви с отправяне на смъртни закани към различни лица подсъдимият Димитров е имал и в миналото, заради което е бил осъждан и което правилно е съобразено от съда като елементи от характеристиката му на престъпен деец."

С днешното си решение ВКС потвърждава обаче присъдата на първа инстанция от 30 години затвор.

Божидар Димитров е осъден да заплати на частните обвинители и граждански ищци сумите от по 20 000 лв. (на бащата на убитата), 30 000 лв. (на съпруга ú) и 80 000 лв. (на детето ú), представляващи обезщетения за причинените от деянието вреди.