Около 30 процента от големите преработватели на отпадъчна дървесина са спрели работа заради икономическата криза и невъзможността да продават продукцията си.

Това са фирмите, които произвеждат шперплат, фазер, целулоза, заяви председателят на Асоциацията на големите ползватели на дървесина Красимир Дачев. 

Той се срещна с вицепремиера Меглена Плугчиева и председателят на Държавната агенция по горите Стефан Юруков.

Освен това фирмите настояват да се промени начина на формиране на цените на дървесината, която купуват от лесничействата, защото миналата година поскъпването е значително.

Фирмите искат да се промени и задължението по договор да плащат авансово за очаквания дървен материал, който ще купят.