35 тона нефт изтекоха от кораб под български флаг по основното течение на река Дунав, близо до Челарево, Сърбия. По информация на БНТ капитанът на кораба Цветомир Лаков е арестуван за 48 часа, като причината за разлива в понеделник вероятно е техническа грешка.

Министерството на околната среда и водите посочва, че засега няма постъпили данни за замърсяване в българския участък на река Дунав, предаде БГНЕС.

Ситуацията се следи, включително и чрез Системата за ранно предупреждение за аварийни замърсявания на река Дунав, в която участват държавите от международния басейн на реката, уточни министерството. Информирани са всички компетентни институции с цел предприемане на действия при необходимост.

Към момента Сърбия работи по предотвратяването на последиците от евентуално замърсяване. Също така бе определено подходящо място, където е инсталирана плаваща защитна дига, като в момента нефтеното петно е изолирано. Екипите на Банатската администрация на водните басейни (ABA) са започнали наблюдение на водите на Дунав, в участъка на Базиаш.

Интервенцията по отстраняване на замърсяването, както и вземането на водни проби, ще бъдат извършени само в случай, че вълната на замърсяване достигне Румъния. Респективно ще се наблюдават нефтени течове, информира Националната администрация "Румънски води".