9% е спадът в публикуваните свободни работни позиции за юли спрямо предходния месец. Сравнени обаче с нивата на публикуваните обяви преди началото на пандемията - намаляването им е с 20%, а ако вземем за база за сравнение юли 2019 г., то се забелязва осезаем спад от цели 40%.

Най-голям спад спрямо предходния месец са "Хотелиерство и ресторантьорство" (-21%) и "Здравеопазване и фармация" (-19%), следвани от "Строителство (-11%) и "Административни дейности" (-11%).

Изключение е секторът "Счетоводство, одит и финанси", при който се наблюдава лек ръст от 2% в публикуваните обяви през юли спрямо юни.

Втора седмица безработните са повече от постъпилите на работа

Втора седмица безработните са повече от постъпилите на работа

Новорегистрираните безработни са общо малко над 234 000 души

Дяловото разпределение на предложенията за работа остава почти непроменено спрямо предходния месец, с водещи сектори "Търговия и продажби" (21%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (16%) и "Производство" (14%), следвани от секторите "ИТ" (9,4%), "Транспорт и логистика" (9,4%) и "Административни и обслужващи дейности" (8,5%).

По градове, с най-голям дял от предложенията за работа е София - с цели 43% от общия брой. Дяловото разпределението на публикуваните обяви в останалите областни градове е: 9,4% за Варна, 8,9% за Пловдив, 3,4% за Бургас, 3,1% за Русе и 2,3% за Стара Загора, съобщи Job Tiger. Общо, предложенията в изброените градове представляват 70% от всички публикувани свободни позиции в страната през юли 2020 г.