У търговските вече има стремеж да превърнат потребителите в лоялни клиенти, намалява преследването на бързи печалби на гърба купувачите.
Същевременно те не познават достатъчно добре потребителските норми.

Такава позиция изрази председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред bTV радио.

"Не мисля, че тепърва на полето на нелоялните търговски практики може да бъде открита топлата вода. По-скоро има обръщане на съзнанието и манталитета на търговците от преследване на бързи и лесни печалби на гърба на потребителя към превръщането му в лоялен клиент, което да им осигури трайно присъствие на пазара."- коментира Маргаритов.

"Трудно търговците биха могли да използват нови прийоми, които да не бъдат хванати от комисията, а и от самите потребители. Хората в България са все по-склонни активно да реагират усетят ли своите потребителски права застрашени или накърнени." - добави председателят на КЗП.

Той цитира проучване на Европейската комисия, сочещо нарастване на потребителската култура в общоевропейски план. Близо 50% от европейците познават своите потребителски права и активно ги отстояват. България се доближава до това ниво с 44-45%.

Друг аспект от изследването показва, че потребителите все повече се доверяват на онлайн пазаруването, а някои го използват като основен и дори единствен способ за търговия.

Доверието на потребителите се увеличава през юли 2017, според НСИ

Доверието на потребителите се увеличава през юли 2017, според НСИ

Сравнението е с предходното тримесечие на годината

Очертава се и друга положителна линия - сравнително високото доверие в институциите, които осигуряват потребителската защита в съответните държави.

"Ако това проучване показва някаква тенденция с обратен знак, то е сравнително недобрата информираност особено на търговците на дребно за потребителските норми, очакванията на хората и правилата на законодателството. В момента нашата институция разгръща сериозен проект, свързан с европейските фондове, който има за цел да подобри взаимодействието между Комисията и малките и средни предприятия. Задачата да се постигне по-висока информираност у търговците за правилата, как трябва да се положат усилия, за да се спазват и оттам - чрез превенция да търсим още по-добра защита на хората." - коментира Маргаритов.

Анализирайки данните от европейското проучване, председателят подчерта необходимостта от още по-добро взаимодействие между потребителите и институциите от една страна и между институциите и търговците - от друга. "Без това ние не бихме осъществявали максимално ефективен и ефикасен контрол", каза в заключение той.