Близо 50 000 души ще бъдат подкрепени с топъл обяд от началото на януари 2021 г., съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

В края на декември изтича първият етап за кандидатстване на общините и районите на общини с проекти, които ще се финансират по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

От 1 до 31 януари догодина е вторият етап за подаване на заявления.

Осигуряването на топъл обяд стана възможно благодарение на решението на Министерския съвет, с което Агенцията за социално подпомагане получи право за наддоговаряне на бюджета на Оперативната програма за храни. Тя се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и от държавния бюджет.

Допълнителните средства са от инициативата на ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата с коронавируса.

Други около 5800 лица, попаднали в тежка ситуация, ще бъдат подпомогнати с пакети с хранителни продукти от първа необходимост по Оперативната програма за храни като част от допълнителни целеви групи.

Раздаването на общо 138 тона хранителни продукти ще започне през януари. Случаите на хора с ниски доходи или попаднали в затруднена ситуация ще бъдат включени в групите приоритетно в зависимост от наличните количества продукти в съответните области.