Подаден е сигнал за нарушения на експлоатацията и екологичните норми на газонаходището в Галата.

Сигналът е внесен в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от председателят на ПП АБВ Румен Петков.

Петков настоя енергийният регулатор да извърши пълна проверка на собствеността на концесионера на находище Петрокелтик България ЕООД.

Понастоящем концесионерът, който е регистриран в офшорна зона - на Каймановите острови - е с неясна собственост на капитала.

Петков заяви, че трябва да се изиска пълен анализ от Министерството на енергетиката, както и копие от договора за концесия. Целта е да се установи правото на дейността по извършване на газосъхранение.

"През ноември 2017 година, с писмо до Министерството на енергетиката, концесионерът е заявил, че не е в състояние да добива повече газ. С това всички съоръжения трябва да преминат безвъзмездно в управление на държавата", посочи Румен Петков.

Той добави, че концесията се експлоатира по непрофесионален начин и това води до загуби на подземни богатства. Освен това той изрази притеснението си, че министерството и енергийният холдинг не са предприели никакви действия в тази посока.