Депутатите приеха на второ четене законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на ивестициите. С промените Българската агенция за инвестиции преминава към Министерството на иновациите и растежа, както и министърът на иновациите и растежа ще упражнява правата на държавата в капитала на "Българска банка за развитие" ЕАД.

Това налага в Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за българската банка за развитие, Закона за българското гражданство и Закона за чужденците в Република България думите "Министерство на икономиката", респективно "министърът на икономиката" да се заменят с "Министерство на иновациите и растежа" и "министърът на иновациите и растежа".

Игри с кворума и обвинения в нарушение на Конституцията при местенето на ББР при Лорер

Игри с кворума и обвинения в нарушение на Конституцията при местенето на ББР при Лорер

Промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Христо Гаджев от ГЕРБ заподозря, че с преходни и заключителни разпоредби се променя закона за българското гражданство, за да може министър Лорер да дава т.нар. златни паспорти. Той се чуди защо се бърза с промяната. Това буди съмнение, че ще се злоупотребява, изтъкна народният представител.