За „Априлското въстание 1876 г.“ и „Движение за новобългарска просвета през епохата на Възраждането” пишат кандидатите на изпита по история в Софийския университет, съобщиха от ВУЗ-а.  

В 9.00 часа тази сутрин в 65-та аудитория на Ректората Стоян Орсов от Испанската гимназия в София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България.

Изпитната комисия подготви 16 теми.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 813.

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите и им пожела да се представят така, че техните родители и учители да бъдат горди с тях.

Снимка 226374

Източник: БГНЕС

Доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет и председател  на изпитната комисия, добави пожеланието кандидат-студентите да се гордеят със себе си и ги приветства в Университета.

Бяха изтеглени и две контролни теми: „Политическо могъщество на Българското царство в Европейския югоизток при цар Иван Асен II“ и „Възстановяване и развитие на Българското царство (1185-1207)“.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.