Неизвестно укрепено селище от епохата на късната античност разкриха археолози при разкопки на връх Карабурун край село Баните.

Крепостта е била изградена през VІ век в подножието на още по-древно тракийско светилище, съобщава БНТ.

Намерените фрагменти от керамика от къснобронзовата епоха, доказват, че около 1500 години преди Христа на връх Карабурун е имало светилище.

През VI век на върха е било изградено укрепеното селище, а функцията му е била да охранява пътищата и проходите в тази част на Родопите, твърдят археолозите.

Открихме голяма стена, която се намира в подножието на върха. Тя обгражда южния и югоизточния склон, откъдето всъщност върхът е най-достъпен.

Втора стена, която може да бъде видяна тук, също разположена по склона и съответно структури, които ние определяме като тераси, т.е. теренът е бил пригоден, терасиран за жилищно строителство, разказва Д-р Боян Доманов, археолог от НБУ.

Селището е съществувало близо два века, имало е собствено керамично производство, а за търговския му обмен говорят намерените антични монети.

В края на VII век крепостта е била изоставена, засега по неизяснени причини.