Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори склад заради храни с изтекъл срок на годност.

Открити са на съхранение храни от животински и неживотински произход без задължителната етикетировка и маркировка. Част от опаковките на стоките са с нарушена цялост, замърсени и с наличие на плесени.

БАБХ констатира Листерия в кашкавал и ниска масленост в сирене в София

БАБХ констатира Листерия в кашкавал и ниска масленост в сирене в София

Съставени са актове на фирми и е дезинфекцирано предприятие

Установено е лошо хигиенно състояние в обекта и в хладилните камери за съхранение на стоки. За унищожаване са насочени всички храни, налични в обекта, с общо тегло повече от 957 кг.

На бизнес оператора ще бъдат връчени 4 акта за установяване на административно нарушение, всеки на стойност до 4 000 лева. Дейността на обекта ще остане спряна до отстраняване на несъответствията и разрешение за подновяването й след извършване на повторна инспекция.