България се нарежда на 52-о място с резултат 0,812 в списъка от 189 държави по Индекс на човешко развитие (Human Development Index). Това се посочва Доклада за развитие на човечеството за 2019 г., изготвен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и характеризиращ човешкото развитие в света на база на показателите за 2018 г.

По този показател страната ни се нарежда сред водещите държави на Балканите. На по-предни позиции са единствено Словения (24 място), Кипър (31 място), Гърция (32 място) и Хърватия (46 място).

Непосредствено сред нас са Черна гора и Румъния, а Турция заема 59-а позиция.

От своя страна Сърбия оглавява групата на втората категория държави по човешко развитие, заемайки едва на 63-о място с показател 0,799.

Както и през 2018 г., и през тази година с най-висок индекс на човешко развитие е Норвегия (0,954). В челната тройка влизат и Швейцария (0,946) и Ирландия (0,943). Германия и Хонконг пък си поделят четвъртото място с по 0,939.

Докладът за развитие на човечеството е независим отчет на Програмата за развитие на ООН, изготвен от водещи световни учени и експерти в областта на развитието и сътрудничеството.

ООН: През 2019 г. българите ще са 7 млн. души

ООН: През 2019 г. българите ще са 7 млн. души

През 2030 г. ще паднем до 6,948 млн.