България е една от първите държави в ЕС с най-много починали от преждевременна смърт в Общността вследствие замърсяването на въздуха. Това показват данните в доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

Значително подобрение качеството на въздуха в Европа, но 400 000 починали

Значително подобрение качеството на въздуха в Европа, но 400 000 починали

Около 379 000 от тези смъртни случаи са настъпили в ЕС-28

Изнесените данни от 2018 г. показват, че в България има 13 920 починали от преждевременна смърт заради мръсния въздух. Според оценката на ЕАОС излагането на фини прахови частици е причинило около 12 500 случая (15 500 случая през 2009 г.) на преждевременна смърт в страната ни при общо около 417 000 в 41 европейски държави. 1100 и 320 случая (съответно 2400 и 430 през 2009 г.) на преждевременна смърт се дължат съответно на азотен диоксид (NO2) и тропосферен озон (O3).

Пред България са Германия (76 300 починали), Италия (65 700), Полша (49 700), Франция (41 300), Испания (31 600), Румъния (29 230), Гърция (15 450) и Унгария (14 540). Във Великобритания и Сърбия са починали съответно 39 900 и 15 310.

Според оценката на ЕАОС излагането на фини прахови частици е причинило около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави през 2018 г. Около 379 000 от тези смъртни случаи са настъпили в ЕС-28, а 54 000 и 19 000 случая на преждевременна смърт се дължат съответно на азотен диоксид (NO2) и тропосферен озон (O3).