"Българската Коледа" подпомогна още 53 деца за осъществяване на медикаментозна терапия и рехабилитация. От началото на 18-ото издание на благотворителната инициатива вече е подкрепено лечението на 246 деца с общо 465 500 лв. Средствата, отпуснати за осъществяване на тяхната медикаментозна терапия и рехабилитация, са 62 471 лв.

За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати деца с: детска церебрална парализа, епилепсия и хидроцефалия, аутизъм, вродени аномалии и увреждания. Подпомогнатите деца за медикаментозна терапия страдат от ендокринологични и нефрологични заболявания.

"Българската Коледа" помогна на 193 деца от началото на годината

"Българската Коледа" помогна на 193 деца от началото на годината

Дарени са над 403 000 лв.

Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Заявления за подпомагане на деца със средства от "Българската Коледа" се приемат целогодишно. На сайта на "Българската Коледа" е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес. Публикувани са и правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива на Президента на Република България "Българската Коледа".

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg.