193 деца вече са подпомогнати със средства от "Българската Коледа", кампания 2020/2021г.

Направени са дарения за общо 403 028, 72 лв.

На 45 деца с ендокринологични и нефрологични заболявания е осигурена медикаментозна терапия. Подкрепа получиха 124 деца с тежки хронични заболявания за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация: 57 деца с водеща диагноза Детска церебрална парализа; 10 деца с диагнози Епилепсия или Хидроцефалия; 35 деца с диагноза Аутизъм; 4 деца с диагноза Родови травми; 6 деца с разстройство в развитието на двигателните функции; 12 деца с вродени аномалии и увреждания.

Помощ е отпусната на 16 деца с вродена глухота, състояние след кохлеарна имплантация - за осъществяване на слухово-речева рехабилитация. За закупуване на медицински изделия и помощни средства са подпомогнати осем деца.

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания
Обновена

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания

Президентът даде началото на инициативата под негов патронаж

От началото на осемнадесетото издание на благотворителната инициатива, започнала на 1 декември 2020 г., са постъпили 207 заявления за подпомагане на деца, които страдат от различни заболявания и се нуждаят от финансова подкрепа за осъществяване на медикаментозно лечение, рехабилитация, както и за осигуряване на медицински изделия или помощни средства. Неясни искания, липса на актуални медицински документи за здравословното състояние на съответното дете и необходимост от прецизиране на исканията и потребностите са причината към този момент част от молбите да не бъдат удовлетворени, поясняват от президентството.

Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно.

На сайта на инициативата www.bgkoleda.bg са публикувани условията и реда за кандидатстване.

Условията и редът за провеждането на инициативата са регламентирани с Правилата за набиране и разпределение на средства, събрани от благотворителната инициатива - https://www.bgkoleda.bg/pravila

Набраната сума се разпределя изцяло, без от нея да се удържат разноски.

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания
Обновена

18-ото издание на "Българската Коледа" помага на деца с хронични заболявания

Президентът даде началото на инициативата под негов патронаж

Дарения за благотворителната инициатива могат да се правят целогодишно чрез:

  • Изпращане на дарителски съобщения (SMS) или гласови обаждания чрез съответния български оператор - А1, Теленор и Виваком, на номера 09001117 и 1117;
  • Банков превод към дарителската банкова сметка на инициативата;Получател: БНТ, за "Българската Коледа"; IBAN: BG13UBBS80023300186210; BIC код: UBBSBGSF; Банка: Обединена българска банка.
  • ПОС терминала на сайта на кампанията: www.bgkoleda.bg;
  • ePay.bg и UPay.