Наемателите на общинска собственост в Тетевен са освободени от месечния наем и такси. Това е прието с решението на Общинския съвет в града по предложение на Кмета на Община Тетевен

Целта е да се окаже помощ на всички засегнати в извънредното положение.

Според д-р Мадлена Бояджиева в тази трудна ситуация трябва да се облекчат наемателите и ползвателите им, като подчерта, че много фирми са затворили обектите си, защото нямат никакви приходи.