Министерството на културата обявява втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност" 2020 г.

Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 284 млн. лв.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат библиотеките към народните читалища.

Електронно подписани документи се подават на следната ел. поща: Library2020@mc.government.bg.

Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на Министерството на културата.

За допълнителна информация: Отдел "Регионални дейности", тел.: 02 9400 844, 02 94 00 827.

Конкурсната сесия е на обща стойност 1 млн. лв. и е насочена към Националната библиотека, регионалните и общински библиотеки

В посочения в обявата едномесечен срок постъпиха 44 проектни предложения на обща стойност 868 125,84 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв. Резултатите от конкурсната сесия за одобрените и неодобрените проектни предложения можете да видите тук.

Правилата за реализацията на одобрените за финансиране проекти ще бъдат изготвени договори.