По предложение на кмета на Ловеч хората ползващи нежилищни общински имоти са освободени от наем до края на извънредното положение. Това стана факт днес по време на Общинско заседание.

На въпрос на общински съветник от какви финансови постъпления се лишава Община Ловеч с това решение, кметът отговори, че става дума за приблизително по 20 000 лева на месец, или за три месеца - около 60 000 лв.

По решение на Общинския съвет са освободени от наем ресторанти, културно-развлекателни обекти, спортни обекти и фитнес зали.

Без наем за културните оператори в Пловдив до края на извънредното положение

Без наем за културните оператори в Пловдив до края на извънредното положение

За да бъдат освободени от наем, културните оператори трябва да подадат искане

В това число са включени наемателите на бюфети и ученически столове и отдадените под наем площи в сгради за разполагане на вендинг-автомат, в близост до училищата.

Общинските съветници гласуваха да се направи и отстъпка от 5 на сто за наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, възстановили на Община Ловеч до 30 юни размера на дължимата такса за битови отпадъци за цялата година.

Без такси за детските градини в Асеновград до края на извънредното положение

Без такси за детските градини в Асеновград до края на извънредното положение

Отпадат таксите и за ползвателите на терени