"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. септември 2020 г. в размер на 21,51 лв.

В сравнение с утвърдената за м. август 2020 г. цена предложената от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за м. септември 2020 г. е по-висока с 15,21 % или с 2,84 лв.

Увеличението се дължи на повишените с над 45% спотови цени на европейските газови пазари за периода 1 - 10 август 2020 г., в сравнение с цените за м. юли 2020 г.

Спотовият компонент е част от формулата, по която се образува доставната цена на природния газ.

От "Булгаргаз" предлагат цената на газа за август да е с 2,25% по-ниска от юлската

От "Булгаргаз" предлагат цената на газа за август да е с 2,25% по-ниска от юлската

18,67 лв./MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС