"Булгаргаз" ЕАД информира, че в дружеството понастоящем се извършват няколко проверки от контролни органи, включително от служители на ДАНС и ГДНП. Екипът на "Булгаргаз" ЕАД оказва пълно съдействие на представителите на проверяващите институции, като продължава работа в полза на собственика на дружеството - българската държава, на неговите клиенти и на българското общество.

Дружеството не намира нищо необичайно в извършването на проверки, напротив - считаме, че това е необходимо и полезно за укрепване на доверието на обществото към работата на дружеството, пишат в позиция до медиите.

ГДНП и ДАНС влязоха в "Булгаргаз"

ГДНП и ДАНС влязоха в "Булгаргаз"

Изземат се различни документи

"Булгаргаз" ЕАД приема проверките като добра възможност за установяване на истината по редица въпроси, свързани с цените и доставките на природен газ.

Като обществен доставчик със стратегическо значение за българския газов пазар, "Булгаргаз" ЕАД редовно е обект на одитни и други проверки от страна на компетентните институции.

"Булгаргаз" ЕАД уверява, че ще продължи политиката си на откритост и прозрачност.