Частните болници не смятат, че ако променят законодателството, така че и те да трябва да провеждат обществени поръчки за закупуване на лекарства, това би изравнило цените, по които НЗОК заплаща лечението, нито ще постигне най-ниската цена.

Повод за изявлението на Асоциацията на частните болници е спорът между НЗОК и Министерство на здравеопазването, който се получи след интервюто на шефа на Касата Дечо Дечев преди седмица. В него той оповести, че Здравната каса е заплащала лекарства на различни цени на различни болници с разлика от 7 до 10 пъти, заради провеждането или не на обществени поръчки. Министърът на здравеопазването обясни причината със наредба, гласувана и приета в Народното събрание.

От Националното сдружение на частните болници са изпратили своето становище до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, в което предлагат договарянето и закупуването на лекарства да се извършва от Касата.

Болниците искат НЗОК да плаща лекарствата директно на доставчиците

Болниците искат НЗОК да плаща лекарствата директно на доставчиците

Било по-ефективно, отколкото да се обявяват обществени поръчки

Според Асоциацията на частните болници задължението за провеждане на обществени поръчки от частните болници, ще противоречи на Европейското право, а и няма да реши проблема с различните цени, заплащани от НЗОК.

Според тях вместо да се принуждават всички болници да правят обществени поръчки за лекарства, далеч по-добре, по-лесно и по-ефективно е, да се смени моделът на договаряне и заплащане. Това може да стане като се промят условията, редът, механизмът и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса.

Асоциацията на частните болници предлагат процедурите на договаряне, отпускане и заплащане на лекарствата за лечението на злокачествени заболявания в болнични условия се станат аналогични на процедурите прилагани при лекарствата за домашно лечение - НЗОК да договаря с производителите цената на доставка и да заплаща директно на тях.

Така цената ще е еднаква за всички, а бидейки единствен купувач, Касата може да договори много по-добри условия на доставка, в това число и най-ниските възможни цени.

Така, освен това, ще се реши и проблемът, който сегашната процедура създава на Притежателите на разрешение за употреба, свързани със задължителна отстъпка от цената, която поради разликите създава трудности и дори невъзможност за изпълнение. Не на последно място, ако се приеме този подход няма да се налага да се нарушава Европейското право, с всичките неблагоприятни последици от това.

От Асоциацията на частните болници изразяват готовност да се включат в работата за промяна на наредбите.