Честните съдебни изпълнители да могат да събират задълженията на длъжниците преди да се е стигнало до съдебно производство. Това законодателно изменение предстои да бъде обсъдено и гласувано, съобщи БНТ.

Депутатът от НФСБ Кристиан Митев обясни, че става въпрос за един облекчен ред за всички длъжници - граждани и фирми, които няма да дължат нищо, няма да заплащат такси и разноски, както това се случва в съдебните производства и ако признават вземането, ще го изпълнят, ако не признават - с отказ до съдебния изпълнител, казвайки, че не дължат, ще бъде прекратена процедурата.

ВАС отмени част от таксите, събирани от ЧСИ

ВАС отмени част от таксите, събирани от ЧСИ

Без разглеждане е искането за отмяна на "Обикновени такси"

Според адвокат Сюзън Чуковска, обаче, обществото не е готово на този етап затова. Опасенията са в това, че според нея, би се накърнил принципът за независимост на съдебните изпълнители, принципът на равнопоставеност на субектите, както и на установяване на истината. В случая става въпрос за един непроверен документ. Друга възможна опасност е, че на публично-правни субекти, каквито са съдебните изпълнители, се възлага възможност за намеса в частно-правната сфера на субектите. Така би бил уязвим обикновения гражданин, поясни тя.

Припомняме, че в началото на юни омбудсманът поиска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ. Причина затова бяха подадени жалби към нея от гражданите.