Граждани се жалват на обмудсмана за поскъпването на винетките, стана ясно от заявление, което бе разпратено и до медиите. Те искат да имат алтернативни пътища, за които не е нужно да плащат винетка, за да могат да се придвижват свободно на територията на своята държава.

"Г-жо Манолова, министър Павлова обяви, че закупуването на винетен стикер е доброволен акт. Именно срещу това възразяваме и настояваме за Вашата намеса, защото според съществуващата в страната пътна мрежа, придвижването от всяко едно населено място до друго, както и до общински или областен център се извършва по републиканска пътна мрежа, за която е нужен винетен стикер", пише в жалбата.

Според нейните податели, с поскъпването на винетния стикер се нарушават конституционните права на хиляди граждани на Републиката, които живеят в малки населени места и села. "Считаме, че е неправомерно увеличението на винетните стикери на фона на пенсиите, които вземат родителите ни и това ги обрича на невъзможност да посещават здравни заведения и аптеки в общинските центрове.

Ако е доброволен акт закупуването на винетка, то държавата трябва да осигури алтернативни пътни артерии от населените места до общински и областни центрове, за които няма да е нужна винетка, а такива няма", мотивират се гражданите.

"На всеки се налага да отиде по спешност до болница, да отиде на преглед, да си закупи лекарства, да отиде до банка, училище, дори до магазин, които се намират в най-близкото населено място", привеждат пример недоволните от поскъпването на винетките.

"Та нали на нас, като граждани, ако нямаме закупен такъв стикер, ще ни бъде наложена санкция! По този начин Държавата не се ли опитва да ни изнуди да си закупим винетка", опровергават думите на Павлова, че тази покупка е доброволен акт.

Несъгласните с новите цени на винетките припомнят на властимащите и още един аспект - цените на стикерите не са съобразени с доходите на населението. "Според Конституцията, Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.”. Аз лично не виждам някой да се е съобразил с доходите на семействата, тенденцията е за обедняване на гражданите, а ние в очите на Държавата, наблюдаваме динамично вдигащи се данъци, такси, налози и др. подобни:” Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”, припомнят недоволните с цените на винетките.

Хората с будна съвест дават още един аспект. "На тези граждани, които не си закупят винетки и ползват автомобилите си само в града, как ще им бъде възстановен пътния данък от акциза на горивото, защото ние като си зареждаме гориво пак плащаме пътен данък в размер на 0,10-0,17 лв. на литър гориво? От 8 години ние си плащаме тези винетки а от 20 години и почти нищо не е пипнато в нашия регион, и няма дори план и надежда да бъдат ремонтирани в следващите поне няколко години", питат гражданите омбудсмана Манолова и регионалния министър Лиляна Павлова.