Над 1,1 млн. лв. инвестираха държавните горски предприятия за закупуване на частни горски имоти през 2020 г.

С тях са закупени 327 имота с обща площ 1785 дка. Те са близо три пъти повече спрямо закупените при първата процедура през 2016 г. - броят на закупените имоти през тази година е с 201 повече, а площта им е с 756 дка повече.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Средната цена на 1 дка от закупените горски имоти варира в шестте държавни предприятия между 284 лв./дка при "Североизточно държавно предприятие" до 1027 лв./дка при "Южноцентрално държавно предприятие". Средната цена за всичките предприятия е 623 лв./дка.

Държавата изкупува частни гори за втори път

Държавата изкупува частни гори за втори път

Отчита се по-голям интерес отколкото при първата процедура

Средната площ на имотите пък е 5,5 дка. Най-големите по площ имоти са закупени от "Североизточно държавно предприятие" - 30,9 дка и 49,1 дка, както и от "Южноцентрално държавно предприятие" - 27 дка. В останалите четири предприятия максималната площ на закупените имоти е 10 дка.

Срокът за нотариалните продажби беше удължен до края на годината заради извънредното положение и техническа невъзможност на част от собствениците за сключване на сделки.

Догодина се планира да бъде обявена нова кампания за закупуване на частни горски имоти, като стойността на отпуснатите средства за нея няма да бъде по-малка от инвестираните през 2020 г.