Държавата търси концесионер за морския плаж "Обзор". Процедурата е взета по решение на Министерският съвет. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 128 123,38 лева без ДДС.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

В същото заседание на Министерски съвет бе определен и концесионер на морския плаж "Черноморец-юг" и упълномощава министъра на туризма да сключи договора със "Сискор" ЕООД.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя чадър и шезлонг на цени за брой до 8 лв. цена за 1 бр. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136 018,29 лв. без ДДС.