Правителството отпуска допълнително 1,5 млн. лева на първите 52 общини, организирали предучилищна подготовка за 4-годишните деца. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев на днешното правителствено заседание. Той изтъкна, че допълнителните средства са предназначени за над 4000 деца. Вълчев отбеляза още, че за настоящата година са предвидени общо 36 млн. лв. за издръжка на 4-годишните деца в градините.

Изследванията показват, че децата от уязвими групи, които са включени по-рано, имат много по-малко дефицити в знанията, по-голяма част от тях достигат до гимназиално образование и отпадат по-рядко от образователната система, изтъкна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Правителството отпусна и над 13 млн. лв. за изпълнение на дейности на Фонд "Научни изследвания". С тези средства ще бъдат финансирани проекти от конкурса на Фонд "Научни изследвания" за фундаментални изследвания, включително свързани със значими обществени предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19.

Необходимите средства за финансиране на конкурсните проекти, свързани с COVID-19, са в размер на 3 100 000 лв. Наред с тях се отпускат до 10 000 000 лв. за изпълнението на годишната програма на Фонда в по-голям обем. С тях ще бъдат финансирани 150 нови проектни предложения.

Очаква се в резултат от изпълнението на проектите да се постигне повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, по-интензивни връзки между науката, образованието, бизнеса и обществото, както и участие на български учени в международни проекти.