По отношение на икономиката, екип от експерти на "Възраждане" изготви план за оптимизация на държавния бюджет. Екипът се ръководи от младия икономист Деян Николов, който е с преференция 103 в 23 МИР и 25 МИР София. Той е в мениджърския борд на международна компания, която се занимава с разработването на изкуствен интелект.

"Според нашия анализ се изразходват до 9 милиарда лева на година по неоптимален начин. Основните звена, където изтичат средства, са широката корупция с прогнозни между 3 и 6 милиарда лева на година, раздутата държавна администрация с около 3 милиарда лева на година над оптималното и други капиталови разходи и ремонти за около 1 милиард лева", каза Деян Николов на среща с граждани в град София.

"Възраждане" предлага визия за развитие на малкия семеен бизнес, към който да се пренасочат и инвестират директно 500 милиона лева на година. Това включва инвестиция в селско стопанство и земеделие, предприемачи, търговия, туризъм, производство на български стоки и ИТ сектор. Основната цел е да се неутрализира негативния търговски баланс на България, от където изтичат от територията на България около 6 милиарда лева на година. Всички стоки, които се внасят отвън, а в същото време може да се произвеждат на родна земя, следва да започнат да се произвеждат в България, така че да запазим възможно най-много средства на територията ни. Това ще доведе до повече капитал в рамките на България и по-висок жизнен стандарт за всички българи.

В дългосрочен план, "Възраждане" предлага стратегия за развитие на ИТ сектора, като най-бързо развиващ се и доходоносен. За целта се "Възраждане" предвижда ежегодна инвестиция от 500 милиона лева в така наречените стартъп компании или български предприемачи с добри идеи в сферата на високите технологии. Държавата ще бъде в ролята на инвеститор и акционер, а управлението на компаниите ще бъде в ръцете на предприемачите. Ежегодното инвестиране в такъв вид идеи и компании ще завърти цикъл на перманентно инвестиране, което в следващото десетилетие ще доведе до възвращаемост за държавата, която ще започне продажбата на акциите на тези компании. Тази стратегия има за цел и да превърне България в ИТ център на Източна Европа и да постави основите на една стабилна икономическа програма за България до края на века, която да се базира на високите технологии като най-перспективни в глобален мащаб.

"Възраждане" обединява експерти, които очакват да им дадем възможност като им осигурим чиста политическа среда, за да могат да работят за това всички ние да живеем по-добре в България. Ако "Възраждане" получи доверието Ви и стане фактор в 47-то Народно събрание ще дадем възможност на експертите да работят за това всички българи да живеят по-добре. Ще им осигурим среда, лишена от корупционни практики, в която политическите решения ще са водени единствено от желанията ни, хората в България да живеят по-добре. За целта е необходимо в неделя Вие да гласувате с номер 5 в бюлетината", заключи Деян Николов.

Време е за Възраждане!

Възраждане е с номер 5 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!