Дежурна детска градина с дежурна яслена група отваря врати и в Казанлък за времето от 1 до 21 декември 2020 година. Целта е да се помогне на хората на първа линия, работещи на територията на града, ангажирани денонощно в борбата с коронавируса, съобщи БНТ.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова определи за дежурна детска градина ДГ № 13 "Мечо Пух", която се намира в непосредствена близост до МБАЛ "Д-р Христо Стамболски".

В дежурното детско заведение ще се приемат деца на лекари, медицински сестри, санитари, фармацевти, полицаи и други специалисти, които работят на първа линия в борбата със заразата.

И Дупница осигурява дежурна група за децата на медици

И Дупница осигурява дежурна група за децата на медици

Даден е телефон за записвания

Броят на групите, които ще бъдат разкрити, ще зависи от броя на желаещите да се възползват от предлаганата услуга и от възрастта на децата. Градината разполага с четири отделни входа, което ще даде възможност децата от различните възрастови групи да не се смесват.

Нуждаещите се родители, които отговарят на условията и искат децата им да посещават детската градина трябва да подадат заявление по образец в дежурната градина и да представят здравния картон на детето, който удостоверява докога то е посещавало ясла или градина и че не е било в контакт със заразно болни. Освен това, родителите трябва да представят и служебна бележка или декларация, че поне един от тях работи в болнично или друго заведение на територията на града, удостоверяваща неговата ангажираност на първа линия в борбата с COVID - 19.