Държавен фонд "Земеделие" ще налага глоби на стопаните за палене на земеделски площи независимо от факта, че още не е започнала Кампания 2020.

Субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани, предупреждават от ДФЗ и посочват, че тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още при очертаването им, когато кампанията започне.

Екипи на Фонда продължават да проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които се подават към институцията.

В периода от февруари до края на ноември 2019 г. са извършени извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са установили основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS устройство и са извършени измервания на засегнатите площи.

37 сигнала за запалени стърнища през почивните дни

37 сигнала за запалени стърнища през почивните дни

Глобата за палене - от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв

По данни на ДФЗ неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 2 051 ха (20 510 дка).

Опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани, поясняват от Фонда.

Те посочват, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по българското законодателство, така и по европейските правила. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик), се отразява нарушение на Национален стандарт 6, който е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята.

Санкциите за неспазване на условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване.

В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5%, а в случаите на повторно неспазване - до 15%. В случай на умишлено неспазване процентът на намалението е не по-малък от 20% и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.