Отпускат се 25,4 млн. лева за покупка на имот в полза на държавата за нуждите на Държавната комисия по сигурността на информацията. Това реши правителството.

Имотът се намира на ул. "Козлодуй" № 4 в столичния район "Сердика". Площта му е 1641 кв. м. и в него е изградена шестетажна административна сграда - "Офис парк Централ", със застроена площ 935 кв. м.

Имотът покрива основните изисквания на ДКСИ и отговаря на специфичните изисквания на държавния орган.

Сключването на договора за покупка се възлага на председателя на Държавната комисия.