Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) върна обратно на Столична община сигнала за незаконния строеж в Студентски град, за който вчера бе сезирана. Мотивът е, че това не е строеж трета категория, за който би трябвало да отговаря ДНСК, защото нямал документи, че е трета категория. Заключението на дирекцията, която е към МРРБ, е, че евентуалното спиране на строежа е работа на общината, а не на ДНСК.

В протокола и писмото на арх. Здравков е посочено, че извършените СМР са без одобрени проекти и разрешение за строеж. Арх. Здравков е отбелязал, че незаконният строеж е отнесен към трета категория, с което аргументира насочването на сигнала към ДНСК.

Към настоящия момент ДНСК не разполага с проект за бъдещо строителство от трета категория на ул. "Осми декември".

Столична община сезира ДНСК за незаконното строителство в Студентски град

Столична община сезира ДНСК за незаконното строителство в Студентски град

Проверката, назначена със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова

Администрацията на район "Студентски" ще състави констативен акт по указанията на ДНСК за извършеното незаконно строителство на ул. "8 декември". Актът ще бъде връчен на изпълнителя и след изтичане на 7-дневния срок за обжалване, ще бъде издадена заповед за премахване на незаконното строителство (армировка и подложен бетон).

Указанията на Дирекция "Национален строителен контрол" ще бъдат изпълнени такива, каквито са.

До момента за аварията със строителния изкоп на ул. "8 декември" в район "Студентски" РДНСК има издадени констативен акт и заповед за спиране на строителството.

Припомняме, преди седмица Мая Манолова внесе сигнал в Столична община за строеж в Студентски град.

Поводът е изкопът за строеж на 25-етажна сграда до УНСС и затворената заради строежа улица.

По време на изборния ден Манолова отиде при затворения участък на улицата заедно с Любомир Жечев, който търсеше съдействие по казуса.

На 15 юли РДНСК- София спря строежа.