НС прие без дебати на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. През юли 2019 г. в Министерство на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2019/2136 във връзка с предприетите мерки за въвеждане изискванията на Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.

Установено е потенциално несъответствие в някои разпоредби от релевантното българско законодателство. Представителите на Европейската комисия по Процедура за нарушение № 2019/2136 констатират частично неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС по отношение на предвидения предел на максимални наказания за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използване на принуда. Така 10 г. затвор вече ще е максималното наказание за блудства с деца, ненавършили 14 години.

В ареста остава мъж, блудствал с малолетна в Кюстендил

В ареста остава мъж, блудствал с малолетна в Кюстендил

Обвиняемият е многократно осъждан

Несъответствието с предвидения максимален срок на наказанието по чл. 149, ал. 2 и чл. 151, ал. 2 от НК може да бъде преодоляно чрез промяна на предвидения максимален предел на наказанието лишаване от свобода от осем на десет години с цел постигане на съответствие с размера на посочените в Директивата наказания.

Съдът отказа да отмени присъдата на баща, убил двете си деца

Съдът отказа да отмени присъдата на баща, убил двете си деца

Мъжът е осъден на доживотен затвор

Предлага се и допълнение на чл. 350а от НК, в който се съдържа текст, уреждащ наказателна отговорност, свързана с употребата на високорискови ветеринарномедицински препарати, но в него липсва наказателна разпоредба за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. С предвиждането на наказателна отговорност за осъществяването на производство и предлагане на пазара на продукти за растителна защита, които не са разрешени в страната, както и за пренасянето през границата, България ще изпълни изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на Директива 2009/128/ЕО за въвеждане на система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции с оглед на високата степен на обществена опасност на деянията.