Снимка: Emaxpress
По-тежки санкции при подкуп, взет от длъжностни лица, разследващи органи, прокурори, съдии и полицаи предвиждат промени в НК и НПК, представени във вътрешното министерство.

Също така се завишават и санкциите за предлагането на подкуп на длъжностни лица, полицейски или разследващ орган, орган на властта.

Предлага се и завишаване размера на наказанията „лишаване от свобода" в случай на опасен рецидив при тежка телесна повреда и при средна телесна повреда, включително и когато пострадалият е полицейски орган или разследващ полицай - от 10 до 15 години при първия случай и от 3 до 10 при втория.

Завишават се и санкциите за заканите и особено за заплахата с убийство.

Също така в НК са отделени и текстове, които защитават полицейските и разследващите органи.

Увеличава се предвидената санкция от „лишаване от свобода до 5 години" до „затвор от 1 до 6 години".
Престъплението в предлагания текст е тежко умишлено и за предотвратяване и разкриване на извършителя му ще могат да се използват СРС-та.

Също така инкриминира се противозаконното пречене на полицейски и разследващи органи да изпълнят задълженията си, като и тук се увеличава санкцията до лишаване от свобода до 3 години или глоба от 500 до 2000 лв.
Преди промените подобно нарушение се наказваше до 1 година затвор или глоба от 100 до 300 лв.

Още по-строги са санкциите, когато умишлено се пречи на орган на властта, контролиращ трафика на наркотични вещества. Затвор тук се предвижда до 5 години, а глобата е от 10 хил. до 50 хил. лв.

Предлага се и увеличаване размера на наказанието „лишаване от свобода" за всеки, който склонява длъжностно лице от разследващите органи да наруши служебното си задължение - съответно от 1 до 6 години.
Това престъпление също ще се счита за тежко умишлено и за разкриването на извършителя ще могат да се използват СРС-та.

Мотивите за голяма част от промените в новия НК, който завишава наказанията за полицейските органи, нарушили правата си, и за посегателство срещу полицай, са високия риск в работата на полицейските и разследващи органи, както и от обществената значимост на работата им.

„С промените очакваме по-справедливи наказания", заяви зам.-вътрешният министър Веселин Вучков. Той бе категоричен, че по-високите санкции не са симулационно завишени.

Вучков подчерта още, че МВР не разполага със статистика за посегателствата срещу полицейски служители, което в голяма степен затруднило екипите ни в МВР в разработването на промените.

„Трябва да стартира единната информационна система", категоричен е Веселин Вучков.

Също така се предвижда да не се водят съкратени съдебни следствия за престъпления, извършени в пияно състояние.
Няма да има съкратена процедура за престъпления срещу съдии, прокурори, съдебни заседатели, полицейски органи, извършени при изпълнение на служебните им задължения.

Същите ако извършат престъпление, също са лишени от това право.