Земеделските стопани и тютюнопроизводителите вече могат да заявяват по електронен път и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, съобщавата от Агенцията по труда.

Това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство.

За сключените до 26 май 2020 г. договори земеделските стопани и тютюнопроизводители трябва до 29 май да получат уникален идентификационен номер за регистрация на всеки образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите "Инспекция по труда".

След 26 май земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори.

За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата земеделските стопани и тютюнопроизводители могат сключват договори и за повече от един ден. Земеделците могат да продължат да използват и т.нар. еднодневни договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 4 часа и които се предоставят след предварително платени осигурителни вноски.

Наетите в селското стопанство по силата на който и да е от трите вида специални договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица и не се налага да полагат общественополезен труд, поясняват от Агенцията.

И трите вида договори се предоставят по електронен път през Портала за трудови договори. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват портала за пръв път и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, трябва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

От началото на 2020 г. са регистрирани повече от 73 000 еднодневни договори от 564 земеделски стопани, отглеждащи предимно лозя, ябълки и лавандула. Още 66 земеделски стопани са заявили 2500 договора за повече от един ден за 29 500 човекодни за отработване, основно за прибиране на розовия цвят.