Европейската комисията одобри допълнително финансиране в размер на 12.8 милиона евро за България за управление на границите.

Средствата включват и подкрепа за допълнителни гранични служители, участващи в операции по южните външни граници.

Те са отпуснати по линия на фонд "Вътрешна сигурност", по който Европейският съюз помага на държавите членки при управлението на външните граници на Съюза, като насочва ресурсите, необходими за подкрепа на държавите членки.