Европейската комисия е изпратила уведомително писмо до България, за да предприеме необходимите стъпки за опазване и управление на своите мрежи "Натура 2000", съобщава БНР.

Само 22 от общо 229 места е посочила страната ни като специални защитени територии за консервиране. 6-годишният срок за целта вече е изтекъл.

Освен това страната ни не успява да постави специфични за всяко място подробни цели за опазване.

България, заедно с Латвия и Финландия, трябва да транспонира европейското законодателство за защита от радиация.

Страната ни трябва да приеме и национална програма за стопанисването на радиоактивните отпадъци съгласно регламентите на Европейския съюз.

ЕК настоява България, Унгария и Финландия да не допускат инциденти в рамките на Директивата за контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. За целта те трябва да приведат националните си законодателства в съответствие с въпросната директива.