Трън Заместник-министърът на земеделието и горите Меглена Плугчиева ще открие туристически информационен център в гр. Трън по пилотен проект “Посетителски център – екопътека ждрелото на река Ерма”.

Пилотният проект е една от 11-те избрани за финансиране инициативи през 2003 г. по съвместния проект на МЗГ и Програмата на ООН за развитие “Устойчиво развитие на селските райони”. Стойността на проекта е 20 000 долара, осигурени от МЗГ.

Целта на проекта “Посетителски център – екопътека ждрелото на река Ерма” е чрез развитие на местния туристически потенциал община Трън да се наложи като туристическа дестинация на националния и международния туристически пазар.

Местната инициативна група, кандидатствала за изграждане на Туристическия информационен център, е подготвила още 3 нови проекта. Те са за създаване на разсадник за овощни насаждения, на демонстрационни насаждения от билки и изграждане на туристически кътове за отмора около параклис “Света Петка” край Трън.