Въвеждането на електронното управление, намаляването на административната тежест и изграждането на кадрови капацитет, както и успешното провеждане на българското председателство на Европейския съюз и подготовката на бъдещия програмен период след 2020 година.

Това са сред основните приоритети за работа на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ през следващите три години.

Това заяви на пресконференция Даниел Панов, председател на Управителния съвет /УС/ на Сдружението и кмет на община Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на НСОРБ.

Днес в к. к. Албена започна XII Годишна среща на българските местни власти, която ще продължи до 17 октомври. На срещата на местните власти тази година присъстват повече от 1100 участници - кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, секретари и експерти от общинските администрации. Участие вземат 120 представители на бизнеса и партньорските организации, както и близо 60 представители на централната изпълнителна власт.

Панов акцентира и върху проблемите, които стоят пред общините и НСОРБ.

Те са свързани най-вече с ресурсната осигуреност на отговорности за общините, възложени от законодателя, поясни Даниел Панов. Той добави, че това се отнася особено към състоянието на общинската пътна мрежа. Като пример той посочи, че около 19 650 км е държавната пътна мрежа, а общинската е приблизително толкова. Средствата, които се отделят за поддръжка на държавната пътна мрежа са около 700 млн.лв. годишно, а общинската се поддържа с не повече от 50 млн. лв.

Ето защо предстоят разговори с ресорните министерства за осигуряване на допълнителен ресурс към капиталовите разходи за общините, обобщи Панов.

Като съществен бе очертан и проблемът с невъзможността на общините да отговорят с регулация на заплатите на общинските служители, спрямо очакваното повишение на минималната работна заплата за страната.

Председателят на УС на НСОРБ съобщи, че в момента общините правят допълнителни разчети, за да ги представят в Министерство на финансите. Все по-трудно можем да задържим изгражданите с години общински експерти с възнаграждения, близки до минималната работна заплата - заключи председателят на УС на НСОРБ.

По-късно той откри официално специализираното изложение "Общинско експо", в което тази година участват 25 фирми и общински предприятия.