Изправени пред проблема с просрочени вземания, много бизнеси се оказват неподготвени. Възможно е да изпаднат в порочен кръг, в който изгубеният приход води до неспособност да изплатят собствените си задължения, по-високи разходи за лихви и загуба на ликвидност. За много компании решението на този проблем е в сътрудничеството с колекторски агенции като ЕОС Матрикс.

ЕОС Матрикс е утвърден специалист в събирането на вземания, опериращ в България от 2002 г. Тя е една от на 60-те дъщерни компании на финансовата група EOS Group, присъстваща в 26 държави.

EOS използва международно признати добри практики и ноу-хау, трупани дълги години в колекторския сектор. Експертите на компанията подхождат индивидуално към всеки казус, като на първо място откриват причината за просрочването и търсят подходящо решение на базата на индивидуалните обстоятелства на просрочилия. Потребителите често бавят плащания просто защото са забравили, докато при бизнес клиентите причината може да е непогасени вземания от страна на техни клиенти.

През 2019 г. 48% от българските фирми са прибягнали до услугите на колекторска агенция. Този интерес се дължи на редицата предимства, които правят този тип сътрудничество по-удачен вариант от гледна точка резултат и ефективно разпределение на ресурсите. Повечето бизнеси не разполагат с нужните знания в сферата на събирането на вземанията, което прави опитите им да съберат парите си неефективни. Освен това, колкото по-дълго е просрочието, толкова повече намалява шансът кредитът да бъде изплатен. Поверявайки задачата на професионалисти, те освобождават служителите си от несвойствени дейности, за да могат да се съсредоточат върху обичайната си работа. От своя страна колекторската агенция разполага със специално обучен персонал, чието внимание е изцяло ангажирано с разрешаването на казуса.

Най-голямото предимство на този тип сътрудничество са възвърнатите приходи. Освен че позволяват на кредитора да изплати задълженията си, те имат благоприятен ефект и върху икономическия и работния пазар - нормализирането на приходите дава възможност за създаване на нови работни места, инвестиции в развойна дейност и пазарно разрастване.