Георги, Иван и Димитър са най-разпространените имена сред мъжете в страната. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Името Георги носят 171 000 българи, Иван - 165 000, а Димитър - 127 000. Следват Николай - 95 000, Петър - 77 000, Христо - 63 000, както и Александър, Стефан, Йордан, Васил и други. От всички мъже в страната 1 334 000, или 37.9%, притежават 20-те най-разпространени лични имена, уточняват статистиците.

Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед - 16 000, Ахмед - 14 000, и Мустафа - 12 000.

Оказва се, че в края на настоящата година личните имена на постоянно живеещите в страната лица са повече от 68 000 вида. Разнообразието на имената при жените е по-голямо от това при мъжете. Близо 30 000 са личните имена на мъжете, докато при жените те са над 38 000.

Разнообразието на имената при жените е много голямо. Малко над 717 000 жени, или едва 19.3%, притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната. Най-често срещаното име сред жените е Мария. То се носи от 120 000 представителки на нежния пол. Следват Иванка - 64 000, Елена - 55 000, и Йорданка - 40 000. Сред 20-те най-разпространени имена при жените са традиционните български имена - Пенка, Марийка, Росица, Десислава, Петя, Гергана, Виолета, Маргарита, Надежда и други.

При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме - 17 000, Айше - 15 000, и Емине - 10 000.

Според статистиката през тази година и при новородените се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената на момчетата (3278 имена) отколкото на имената на момчетата (2811 имена).

Георги и Александър за трета поредна година оглавяват класацията за най-предпочитани имена на новородените момчета. 1249 деца носят името Георги, а 1222 - Александър. Сред 20-те най-разпространени преобладават традиционно български имена като Иван, Димитър, Никола, Калоян, Борис, Стефан и др., но липсват имена като Йордан, Васил, Тодор и Атанас, които са едни от най-разпространените при мъжете като цяло.

При новородените момиченца начело на класацията за най-предпочитано име остава Виктория. Това име е дадено на 931 малки госпожици. Следват Никол - 883, Мария - 862, и Александра - 592. В първите 20 най-често срещани имена са и Габриела, Дария, Йоана, Рая, София, Симона и Елена.

Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата са Емир (202) и Мерт (133), а при момичетата - Елиф (136) и Мелек (98).

Най-много българи празнуват своя имен ден на Цветница - 385 000 жени и мъже, следват празнуващите на Ивановден (356 000) и Стефановден (278 000).