Пловдивският стъкларски завод "Дружба" е санкциониран с 40 хиляди лева за нарушаване на екологичните норми, предаде БНР.

Проверка е установила, че една от пещите в предприятието работи с неизправно пречиствателно съоръжение.

Стъкларският завод трябва да плати и допълнителна глоба от близо 4000 лева за две констатирани превишения на нормите за азотен оксид,